Delphi 7 Videolu Anlatım Dev Arşiv(başka siteden Ç"alıntı")

ScReaM

Spys-Z
Katılım
22 Eyl 2012
Mesajlar
339
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
28
Konu icerigi

Kod:
01 – Kurulum
02 – Delphi 7 Kurulumu
03 – Delphi’ye Giriş
04 – Kisaca Delphi Hakkında
05 – Menüler
06 – File Menüsü
07 – New Menüsü
08 – Diğer File Menüsü Elemanları
09 – Edit Menüsü
10 – Search Menüsü• View Menüsü

11 – Project Manager
12 – Object Inspector
13 – Object TreeView
14 – To Do List
15 – Align Palette
16 – Browser
17 – Code Explorer
18 – Component List
19 – Window List
20 – Additional Message Info

• Debug Windows

21 – Breakpoints
22 – Call Stack
23 – Watch List
24 – Local Variables
25 – Threads
26 – Modules
27 – Event Log
28 – CPU
29 – FPU

• Desktops

30 – Save Desktop, Load Desktop
31 – Delete Desktop
32 – Set Debug Desktop
33 – Toggle Form – Unit, Units, Forms, New Edit Window
34 – Project Menüsü
35 – Run Menüsü
36 – Component Menüsü
37 – Database Menüsü
38 – Tools Menüsü
39– Window Menüsü
40 – Help Menüsü
41 – Toolbarlar
42 – Component Palette
43 – Object Inspector
44 – Object Tree View
45 – Editör’ün Kullanımı
46 – Kısaca VCL ve OWL Hakkında

• Delphinin Temeli, PASCAL Dili

47 – Temel Program Yapısı
48 – Procedure, Function Kavramları 1
49 – Procedure, Function Kavramları 2

• Tipler, Değişkenler ve Sabitler

• Değişkenler

50 – Sayisal (Integer) Değişkenler
51 – Gerçek Sayı (Extended, Kayan Noktalı, Floating Point) Değişkenleri
52 – Char, WideChar ve Byte Değişkenler
53 – Yazi (string) Değişkenler
54 – Tarih, Saat Değişkenleri
55 – Diziler(Array)
56 – Kayıt Tipleri (Record)
57 – İşaretçiler (Pointer)
58 – Boolean Değişkeni
59 – Sabitler (Const, Constant)
60 – Resource String (resourcestring) Kullanımı
61 – Tiplerin Birbirlerine Olan Dönüşümleri

• PASCAL Temel Programlama İşlevleri

62 – If, Then, Else Kullanımı
63 – Case Kullanımı

• Döngüler

64 – Döngü Nedir, Kısaca Döngüler Hakkında
65 – For Döngüsü
66 – While Döngüsü
67 – Repeat Until Döngüsü

Projeler

68 – Delphinin Temeli, PASCAL Dili
69 – Dosyalarla Çalışmak
70 – Dosyalarla Çalışmak Hakkında
71 – Dosyaya Kayıt Girişi
72 – Dosyadan Kayıt Okumak, Kayıt Arama
73 – Dosyada Kayıt Düzeltmek
74 – Dosyadan Kayıt Silmek
75 – Dosyadaki Kayıtları Listelemek

• OOP (Object Oriented Programming)

75 – Object Tanıtımı ve Private, Protected, Public Alanlar
76 – Sınıf Tanıtımı, Sınıf ve Object Arasındaki Farklar, Published Alanı
77 – Nesnelerde Kalıtım
77 – Virtual, Abstract ve Override İşlevleri
78 – stisna Yonetimi, Try Except Blogu, Exception Sınıfları, Abort Fonksyonu
79 – Try Finally Bloğu
80 – Self Anahtarı

• Delphi ile Windows Üzerinde Program Geliştirmek

81 – Delphi Programlama Dili
82 – Windows Mesaj Sistemi
83 – Delphi İle Windows Mesajlarının İşlenmesi
84 – Delphi Event Mimarisi
85 – Win API (Application Programming Interface)

• VCL (Görsel Bileşen Kütüphanesi)

86 – Görsel Bileşenlerde Hiyerarşi, TComponent, TControl ve Türetilmiş Sınıfları
87 – Formlarla Calışmak 1
88 – Formlarla Calışmak 2
89 – Application, Timer, ApplicationEvents Nesneleri
90 – Screen Nesnesi
91 – Bileşenlerin Dinamik Olarak Yaratılması
92 – Polimorphism (Çok Biçimlilik)

• Editör Uygulaması

• About Ekranı

93 – Uygulamaya Giriş, TButton Nesnesi
94 – TLabel Nesnesi, Windows Sürümünün ve Windows Belleğinin Okunması
95 – Bevel Nesnesi
96 – Action List
97 – Main Menü Kullanımı
98 – ImageList İle Resimlerin Kullanımı
99 – StatusBar Nesnesi
10 – ToolBar ve ToolButton Nesneleri, Customize İşlevi
101 – Kısaca Registry, Utility Örneği
102 – ToolBar Buttonlarının Registry Üzerinde Kaydedilmesi
103 – Kaydedilen ToolBar Buttonlarının Registryden Geri Yüklenmesi
104 – Popup Menu, Form Pozisyonunun Registry Üzerinde Kaydedilmesi
105 – CoolBar Nesnesi
106 – PageControl Nesnesi
107 – RichEdit Nesnesi
108 – Yeni, Aç, Kaydet İşlevleri, Tag Özelliği
109 – Dosya Aç ve Kaydet Dialoglarında Dosyaların Filtrelenmesi
110 – StatusBar Panellerinin Kullanımı
111 – RichEdit Üzerinde Undo, Cut, Copy, Paste ve Find İşlevleri (TFind Dialog)
112 – Replace Dialoğu
113 – Yazıcıdan Döküm, Print Dialog, Printer Setup Dialog
114 – BitBtn Nesnesi
115 – Notebook, TabSet Nesneleri
116 – StaticText, Edit, SpinEdit Nesneleri
117 – SpeedButton Nesnesi
118 – Font Dialog, Editör Fontlarının Registry Üzerinde Saklanması
119 – CheckListBox Nesnesi, FontStyle
120 – ColorBox Nesnesi
121 – CheckBox Nesnesi
——————————————————————-
Projeler

CD 3 CD 4

122 – VCL (Görsel Bileşen Kütüphanesi)
123 – Editör Uygulaması
124 – Tools Menülerin Oluşturulması, ListBox Bileşeni 1
125 – Tools Menülerin Oluşturulması, ListBox Bileşeni 2
126 – DriveComboBox, DirectoryListBox, FilterComboBox, FileListBox Nesneleri
127 – PaintBox Nesnesi, Color Dialoğu
128 – GroupBox Nesnesi
129 – UpDown Kontrolu
130 – ComboBox Nesnesi
131 – Image Nesnesi
132 – ScrollBox, RadioGroup Nesneleri
133 – Veritabanı Bileşenleri
134 – Veritabanı Uygulamalarına Giriş
135 – AddressBook
136 – ActionMainMenuBar ve ActionManager Nesneleri
137 – ControlBar Nesnesi
138 – Database Desktop, Alias Tanıtımı
139 – DBEdit, DBMemo Nesneleri, Form Wizard
140 – XPManifest Nesnesi
141 – DBImage, OpenPictureDialog Nesneleri, Frame Kullanımı
142 – Splitter, DBGrid Nesneleri
143 – ValueListEditor Nesnesi 1
144 – ValueListEditor Nesnesi 2
145 – DBText Nesnesi
146 – LabeledEdit, DBLookupListBox Nesneleri, Dinamik Tablo Oluşturma, Query(INSERT, 01 – DELETE, UPDATE) 1
147 – LabeledEdit, DBLookupListBox Nesneleri, Dinamik Tablo Oluşturma, Query(INSERT, 01 – DELETE, UPDATE) 2
148 – DBLookupComboBox Nesnesi
149 – DBNavigator Nesnesi
150 – Search Ekranı, SQL Kullanımı (SELECT), FindKey İle Tabloda Arama
151 – ProgressBar Nesnesi
152 – Tablo Üzerinde Sort İşlemi
153 – Memo Nesnesi, Tablo Kayıtlarını Filtreleme
154 – ActionToolBar, CustomizeDlg Nesneleri
155 – XPColorMap, StandardColorMap, TwilightColorMap Nesneleri
156 – TDatabase ( Database ) Nesnesi
157 – ADO
158 – ADOConnection Nesnesi
159 – ADOTable Nesnesi
160 – ADOQuery Nesnesi
161 – DBCheckBox, DBRadioGroup, DBCtrlGrid, DBRichEdit Nesneleri
162 – DBListBox, DBComboBox Nesneleri
163 – TrackBar, TreeView, DateTimePicker, MonthCalendar Nesneleri
164 – RadioButton ve Panel Nesneleri
165 – TabControl ve Shape Nesneleri
166 – StringGrid Nesnesi
167– MediaPlayer Nesnesi
168 – TabbedNoteBook ve SavePictureDialog Nesneleri
169 – MaskEdit Nesnesi
170 – ShortCut, HotKey Nesnesi
171 – Animate Nesnesi
172 – PageScroller Nesnesi
173 – OLE Container Nesnesi
174 – IniFiles, TIniFile Nesnesi, Ini Dosyalari İle Çalışmak
175 – ShellListView, ShellTreeView, ShellComboBox Nesneleri
176 – SpinButton ve Gauge Nesneleri
177 – Takvim Ekranı, Calendar Nesnesi
178 – DLL hakkında, DLL Oluşturma ve Kullanma
179 – Görsel Bileşen (Component) Tasarımı
———————————————————————-
Projeler

180– Debug
181 – Debug İşlemleri
182 – Programlama Sanatı
183 – İyi Kod Nedir
184 – Projeler
185– Cari Hesap Projesi
186 – Ana Formun Oluşturulması ve İlk İşlemler
187 – Kullanıcı Tanıtımı Ekranı
188 – Program Giriş Ekranı
189 – Cari Hesap Tanıtım Ekranı
190 – Diğer Tanıtım Ekranları
191– Tanıtım Ekranlarının Seçim Listeleri
192 – Parametreler Ekranı
193– Cari Hesap Arama ve Seçim Listesi
194 – Cari Hesap Hareket Ekranı 1
195– Cari Hesap Hareket Ekranı 2
196 – Cari Hesap Hareket Arama Ekranı 1
197– Cari Hesap Hareket Arama Ekranı 2
198– Cari Hesap Ektresi 1
199 – Cari Hesap Ektresi 2
200– Cari Hesap Ektresi 3
201– Cari Hesap Ektresi 4
202– Cari Hesap Hesap Kartı Toplam Borç-Alacak Update İşlemi 1
203 – Cari Hesap Hesap Kartı Toplam Borç-Alacak Update İşlemi 2
204 – Stok Projesi
205– Program Başlangıç
206 – Stok Kartı
207 – Ürünlerin Tanıtımı Ekranı
208 – Ürünlerin Arama Ekranı
209 – Gruplar, Birimler Tanıtım ve Arama Ekranları
210 – Birim Tanıtımı ve Arama Ekranları
211 – Ambalaj Tanıtım ve Arama Ekranları
212 – Stok Kartı Arama Ekranı (iki tablo üzerinde ilişki kurarak arama)
213 – Stok Hareket Ekranı
214 – Cari Hesap ve Stok Hareket Ekranları Update İşlemleri 1
215 – Cari Hesap ve Stok Hareket Ekranları Update İşlemleri 2
216 – Cari Hesap ve Stok Hareket Ekranları Update İşlemleri 3
217– Stok Hareket Kayıt Arama (Üc Tablo Üzerinde Arama)
218– Stok Hareket Raporu 1
219– Stok Hareket Raporu 2 220– Projeler

Linkler CD.1
Kod:
http://rapidshare.com/files/11548978….CD1.part1.rar
http://rapidshare.com/files/11549408….CD1.part2.rar
http://rapidshare.com/files/11549937….CD1.part3.rar
http://rapidshare.com/files/11550267….CD1.part4.rar
http://rapidshare.com/files/11550833….CD1.part5.rar
http://rapidshare.com/files/11551432….CD1.part6.rar

CD.2
Kod:
http://rapidshare.com/files/11546556….CD2.part1.rar
http://rapidshare.com/files/11546866….CD2.part2.rar
http://rapidshare.com/files/11547182….CD2.part3.rar
http://rapidshare.com/files/11547484….CD2.part4.rar
http://rapidshare.com/files/11547804….CD2.part5.rar
http://rapidshare.com/files/11548150….CD2.part6.rar
http://rapidshare.com/files/11548518….CD2.part7.rar
http://rapidshare.com/files/11548946….CD2.part8.rar

CD.3
Kod:
http://rapidshare.com/files/11541597….CD3.part1.rar
http://rapidshare.com/files/11542174….CD3.part2.rar
http://rapidshare.com/files/11542707….CD3.part3.rar
http://rapidshare.com/files/11543196….CD3.part4.rar
http://rapidshare.com/files/11543706….CD3.part5.rar
http://rapidshare.com/files/11544109….CD3.part6.rar
http://rapidshare.com/files/11546209….CD3.part7.rar
http://rapidshare.com/files/11546518….CD3.part8.rar

CD.4
Kod:
http://rapidshare.com/files/11537023….CD4.part1.rar
http://rapidshare.com/files/11537731….CD4.part2.rar
http://rapidshare.com/files/11538439….CD4.part3.rar
http://rapidshare.com/files/11539134….CD4.part4.rar
http://rapidshare.com/files/11539791….CD4.part5.rar
http://rapidshare.com/files/11540496….CD4.part6.rar
http://rapidshare.com/files/11541129….CD4.part7.rar

BySh0t kardeşim buyur.
 

G3nzo

Moderator
Katılım
20 Eyl 2012
Mesajlar
1,992
Tepkime puanı
0
Puanları
36
Bro knk :Z zaman olursa bnde bakıyım bi :Z
 

bySh0T

Yeni Üye
Katılım
21 Eyl 2012
Mesajlar
116
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Saolasın kardeşim gelde şimdi bunları indir :D neyse işimiz bu yapıcaz artık :D
 

ScReaM

Spys-Z
Katılım
22 Eyl 2012
Mesajlar
339
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
28
29 part kim indircek onu :D

Ö.d kardşm olmassa delphide öğrenir videolu anlatrz :D
 
Üst
Copyright® Ajanlar.org 2012